Tổng cục Hải quan:

Hướng dẫn thông quan đối với lô sữa đồng bào ở Úc gửi ủng hộ TP. Hồ Chí Minh

Huy An (T/h)

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn xử lý vướng mắc về thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm đối với lô sữa đồng bào ở Úc gửi ủng hộ TP. Hồ Chí Minh.

Cơ quan Hải quan luôn ưu tiên thông quan nhanh chóng các lô hàng ủng hộ, tài trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Cơ quan Hải quan luôn ưu tiên thông quan nhanh chóng các lô hàng ủng hộ, tài trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 9/11/2021, Tổng cục Hải quan có Công văn số 5315/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn xử lý vướng mắc về thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm đối với lô sữa đồng bào ở Úc gửi ủng hộ TP. Hồ Chí Minh.

Tại Công văn số 5315/TCHQ-GSQL, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì hàng hóa viện trợ không thuộc trường hợp miễn kiểm tra an toàn thực phẩm.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi, báo cáo với UBND TP. Hồ Chí Minh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện hướng dẫn tại điểm 2 Công văn số 2055/ATTPKN ngày 01/11/2021 của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đối với lô hàng viện trợ là sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em đến 36 tháng tuổi.

Trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với lô hàng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo cho phép đưa hàng hóa về bảo quản trên cơ sở đề nghị của người khai hải quan theo quy định hiện hành.

Ngay sau khi nhận được văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, ngày 10/11, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã liên hệ và hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh làm thủ tục có liên quan đến lô hàng trước khi hàng đến và ngay khi hàng đến cửa khẩu.

Khi nhận thông tin về công văn trả lời của Cục An toàn thực phẩm, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cũng đã chủ động báo cáo xin ý kiến Tổng cục Hải quan ngay mà không chờ công văn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh.

Do lô hàng còn vướng về chính sách kiểm tra chuyên ngành (kiểm tra an toàn thực phẩm), để tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận lô hàng, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh liên hệ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh làm thủ tục để đưa hàng về bảo quản.

Trước đó, ngày 21/10/2021, lô hàng viện trợ sửa bột gồm 22.362 lon sữa công thức Nutrico Optimum dành cho trẻ em từ 01 đến 36 tháng tuổi, sản xuất và nhập khẩu tại Úc đã về đến Cửa khẩu cảng Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh. Lô hàng này do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh làm thủ tục, hồ sơ tiếp nhận viện trợ.

Từ tháng 5 đến tháng 11/2021, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã làm thủ tục nhập khẩu cho 44 lô hàng tài trợ, viện trợ; 2.776 lô hàng nhập khẩu kinh doanh là các mặt hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc chữa COVID-19, vắc – xin, sinh phẩm xét nghiệm; trang thiết bị y tế để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.