Huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Theo VnEconomy

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, được tổ chức vào ngày 15/4/2010.

Tổng khối lượng gọi thầu đợt này là 2.000 tỷ đồng với ba loại kỳ hạn 2 năm (1.000 tỷ đồng) và 3 năm (500 tỷ đồng) và 5 năm (500 tỷ đồng).

Đối với trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 19 thành viên tham gia dự thầu với tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ là 5.090 tỷ đồng. Lãi suất đăng ký cao nhất là 13%/năm; thấp nhất là 11,3%/năm. Lãi suất trúng thầu là 11,3%/năm. Kết quả, khối lượng trúng thầu là 1.000 tỷ đồng.

Đối với trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu với tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ là 1.580 tỷ đồng. Lãi suất đăng ký cao nhất là 13,7%/năm; thấp nhất là 11,4%/năm. Lãi suất trúng thầu là 11,4%/năm. Kết quả, khối lượng trúng thầu là 500 tỷ đồng.

Đối với trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu với tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ là 1.456,5 tỷ đồng. Lãi suất đăng ký cao nhất là 13%/năm; thấp nhất là 11,5%/năm. Lãi suất trúng thầu là 11,5%/năm. Kết quả, khối lượng trúng thầu là 500 tỷ đồng.

Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu cho cả ba kỳ hạn là 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành vào ngày 19/4/2010 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.