Huy động vốn trong nước đạt gần 75% dự toán

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Theo thống kê của Bộ Tài chính, tính đến ngày 6-11 đã tổ chức huy động được 222,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, bằng 74,9% nhiệm vụ huy động vốn trong nước để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển năm 2014.

Huy động vốn trong nước đạt gần 75% dự toán
Thị trường vốn nói chung và thị trường trái phiếu chính phủ nói riêng trong thời gian qua đã có những bước phát triển mạnh về quy mô và chất lượng. Nguồn: internet
Theo đánh giá của Bộ Tài chính áp lực huy động vốn là rất lớn trong khi thị trường vốn chưa phát triển. Trước đó, vào ngày 30-10, báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã thẳng thắn chỉ ra, áp lực tăng vay nợ cho đầu tư phát triển dẫn đến tăng nhanh nợ công trong điều kiện cân đối NSNN giai đoạn 2011 - 2015 khó khăn đã khiến Chính phủ phải duy trì bội chi ở mức cao, tăng phát hành trái phiếu Chính phủ cho đầu tư phát triển.

Do vậy, để hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn, ngay từ đầu năm 2014, Bộ Tài chính đã yêu cầu Kho bạc Nhà nước  (KBNN) chủ động báo cáo Bộ Tài chính đề xuất các giải pháp huy động vốn linh hoạt, hiệu quả phù hợp với tình hình thị trường vào từng thời điểm trong năm nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của NSNN; xây dựng lịch biểu phát hành chi tiết hàng tháng, quý công bố rộng rãi ra thị trường tạo sự chủ động cho các thành viên tham gia thị trường;

KBNN bám sát tình hình thị trường để quyết định kỳ hạn, khối lượng phát hành và tham mưu để Bộ Tài chính điều hành lãi suất phù hợp; Đa dạng hóa các loại kỳ hạn trái phiếu đặc biệt là các loại kỳ hạn dài nhằm dãn kế hoạch trả nợ, giảm áp lực trả nợ cho NSNN.

Mặt khác, đối với chi đầu tư phát triển được phân bổ tập trung sử dụng có hiệu quả, ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng, thúc đẩy mạnh mẽ, kêu gọi hợp tác công tư, các hình thức đầu tư không sử dụng vốn nhà nước để tăng nguồn lực đầu tư toàn xã hội.

Tính đến tháng 11-2014, vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn NSNN đã giải ngân (bao gồm vốn tạm ứng theo chế độ) đạt 92,8% dự toán; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân đạt gần 78% kế hoạch.