Indonesia thông qua luật mới coi tiền ảo là chứng khoán


Theo những quy định pháp lý mới nhất, quyền kiểm soát ngành tiền ảo của Indonesia đã được trao cho Cơ quan Dịch vụ Tài chính (OJK) của quốc gia, thay vì Cơ quan Quản lý Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CoFTRA). Sự thay đổi này ngụ ý rằng các nhà quản lý Indonesia đang bắt đầu xem loại tài sản này là chứng khoán hơn là hàng hóa.

Nguồn: INT
Nguồn: INT

Theo Trang thông tin Coingeek, sau nhiều tháng cân nhắc về mặt lập pháp, dự luật đã trở thành luật vào ngày 12/1, sau khi Tổng thống Joko Widodo ký ban hành. Luật này, được nhiều người coi là sự “cập nhật” các luật lỗi thời, được thiết kế để đưa khung pháp lý của Indonesia bắt kịp tốc độ với những thay đổi nhanh chóng trong ngành tài sản kỹ thuật số.

Trước đó, có nhiều ý kiến trái chiều sau khi cơ quan quản lý thay đổi lập trường để xem tài sản kỹ thuật số là chứng khoán. Tuy nhiên, một bộ phận trong ngành coi bước đi này là một bước đi đúng hướng vì nó cho thấy sự tiến bộ.

Ông Asih Karnengsih - người đứng đầu ABI, một nhóm xã hội dân sự dựa trên blockchain cho biết: “Sự thay đổi pháp lý này có nghĩa là tài sản tiền điện tử có thể được đối xử tương tự như chứng khoán, theo đó, tiền điện tử sẽ được áp dụng toàn bộ các yêu cầu và hạn chế liên quan đến chứng khoán trong việc cung cấp, bán, thị trường và quỹ tương hỗ”.

Ông Karnengsih nói thêm: “Chúng tôi phải thừa nhận rằng thay đổi này cho thấy cơ quan quản lý đã nhìn nhận một cách hợp lý khi cho rằng tiền điện tử là tài sản bao quát thay vì chỉ là giao dịch”.

Quá trình chuyển đổi từ sự quản lý của CoFTRA sang OJK sẽ mất hai năm để tránh sự thay đổi đột ngột đối với các sàn giao dịch trong nước. Trong quá trình chuyển đổi, Indonesia sẽ thông báo rằng họ đang làm việc trên một sàn giao dịch tập trung dành cho công dân để cung cấp sự bảo vệ bổ sung cho các nhà đầu tư nội địa.

Bên cạnh đó, những quy định mới cũng sẽ dẫn đến một loạt thay đổi như ​​2/3 thành phần hội đồng quản trị của các công ty tiền ảo sẽ phải là công dân Indonesia và là cư dân của quốc gia này.

Ngoài yêu cầu về quốc tịch và nơi cư trú nói trên, các công ty Indonesia trong ngành tài sản kỹ thuật số cũng được khuyến khích sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để lưu trữ tiền của khách hàng.

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn