VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

116.800 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2021

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, năm 2021, cả nước có 116,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.611,1 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 854 nghìn lao động, giảm 13,4% về số doanh nghiệp, giảm 27,9% về vốn đăng ký và giảm 18,1% về số lao động so với năm trước.

116.800 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2021 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM