VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Áp dụng sản xuất tinh gọn để nâng cao hiệu quả, năng suất của doanh nghiệp

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 đặt ra mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Trong đó, sản xuất tinh gọn hiện nay đang là giải pháp được các doanh nghiệp đẩy mạnh áp dụng vì những lợi ích to lớn mà phương thức này mang lại.

Áp dụng sản xuất tinh gọn để nâng cao hiệu quả, năng suất của doanh nghiệp - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM