Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Bắc Đồng Nai

Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Bắc Đồng Nai

Thông qua kết quả khảo sát 120 cán bộ quản lý, nhân viên tín dụng tại chi nhánh và các phòng giao dịch trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bắc Đồng Nai và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng giai đoạn 2020 - 2022. Bài viết nghiên cứu cho thấy hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng (QTRRTD) của Agribank bị ảnh hưởng khá nhiều bởi chính sách tín dụng, hệ thống xếp hạng tín dụng và nguồn nhân lực. Từ những yếu tố này, nhóm tác giả đã đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả QTRRTD thiết thực phù hợp với đặc điểm của Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai.
EVNNPC thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ tại các đơn vị thuộc địa bàn 27 tỉnh miền Bắc

EVNNPC thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ tại các đơn vị thuộc địa bàn 27 tỉnh miền Bắc

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả, minh bạch, dễ giám sát trong công tác quản lý hoạt động đo đếm điện năng, ghi chỉ số, lập hoá đơn tiền điện cho cả bên bán điện và bên mua điện, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thực hiện lộ trình “thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng trong năm 2023, việc thay đổi sẽ thực hiện theo lộ trình từ năm 2023 đến năm 2025”.
Quản trị dòng tiền - thước đo quan trọng trong quản lý tài chính kế toán tại doanh nghiệp

Quản trị dòng tiền - thước đo quan trọng trong quản lý tài chính kế toán tại doanh nghiệp

Quản trị dòng tiền là một khía cạnh quan trọng trong quản lý tài chính kế toán tại doanh nghiệp (DN), đặc biệt trong bối cảnh DN phải đối mặt với nhiều thách thức về tài chính, các vấn đề như vốn lưu động thấp, dòng tiền không ổn định và tác động của các biến động thị trường. Quản trị dòng tiền hiệu quả giúp DN có thể đáp ứng các nhu cầu tài chính một cách nhanh chóng và linh hoạt, giúp tăng cơ hội thành công trong kinh doanh. Bài viết này thảo luận về dòng tiền kinh doanh và cung cấp các giải pháp để quản trị dòng tiền kinh doanh một cách hiệu quả.
Một vài quan niệm về hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh tế du lịch

Một vài quan niệm về hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh tế du lịch

Hiệu quả kinh tế luôn là mối quan tâm hàng đầu của lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Nó thể hiện ở tương quan giữa kết quả sản xuất, kinh doanh và chi phí sản xuất. Bài viết nghiên cứu trong ngành kinh doanh du lịch, hiệu quả kinh tế du lịch cũng là một đại lượng để đánh giá về chất lượng và hiệu quả dịch vụ mà các nhà cung ứng cam kết với khách hàng. Hiệu quả kinh tế du lịch có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố nhất định.
Hiệu quả ứng dụng chữ ký số trong hoạt động thương mại điện tử

Hiệu quả ứng dụng chữ ký số trong hoạt động thương mại điện tử

Sau 17 năm triển khai Luật Giao dịch điện tử 2005, với sự tiến bộ vượt bậc về công nghệ số và xu hướng hội nhập sâu rộng hơn với nền kinh tế toàn cầu, các hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam ngày càng đa dạng, diễn ra vượt khỏi phạm vi quy định pháp lý của Luật này. Bên cạnh đó, một số quy định của Luật cũng không phù hợp với thực tiễn, đặc biệt các quy định liên quan tới chữ ký số trong bối cảnh hoạt động thương mại điện tử đang bùng nổ trong những năm gần đây. Dựa trên các nghiên cứu, các quy định pháp lý về giao dịch điện tử của một số quốc gia phát triển trên thế giới, nhóm tác giả đưa ra một số giải pháp tăng cường hiệu quả ứng dụng chữ ký số, phù hợp với xu thế phát triển của thương mại điện tử tại Việt Nam.
Nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới

Nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới

Để phát huy, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả thu hút, sử dụng vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN), phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước trong giai đoạn mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Chương trình hành động nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Chương trình hành động nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ngày 02/2/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
Tổng cục Thuế phát động phong trào thi đua cao điểm những tháng cuối năm

Tổng cục Thuế phát động phong trào thi đua cao điểm những tháng cuối năm

Phát huy thành tích nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) và truyền thống thi đua yêu nước, Tổng cục Thuế kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế quý IV và cả năm 2022 ở mức cao nhất.