VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021-2030

Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 đưa ra các mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng trong giai đoạn tới.

Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021-2030 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM