VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Điểm mới về thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ năm 2022

Theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 01/01/2022, chuẩn nghèo đa chiều thực hiện theo tiêu chí thu nhập là 1.500.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 2.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. Theo đó, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện tối thiểu và mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện có sự thay đổi từ năm 2022.

Những điểm mới về lương hưu, bảo hiểm xã hội từ năm 2022

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội

Mức đóng bảo hiểm xã hội thay đổi như thế nào từ 1/1/2022?

Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024

Điểm mới về thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ năm 2022 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM