VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographic] Kế hoạch hạn chế rác thải nhựa đại dương

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu là đến năm 2030 sẽ giảm thiểu được 75% rác nhưa trên biển và đại dương.

[Infographics] Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

[Infographic] Thế giới nỗ lực bảo vệ môi trường

[Infographics] Ngày môi trường thế giới 5/6 Cùng lan tỏa những thông điệp bảo vệ môi trường

[Infographics] 7 xu hướng nổi bật của môi trường kinh doanh ở Việt Nam

[Infographic] Kế hoạch hạn chế rác thải nhựa đại dương  - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM