VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographics] 07 nghiệp vụ môi giới nào công ty chứng khoán không được làm?

Thông tư số 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định rõ về trách nhiệm của công ty chứng khoán khi thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán. Trong đó, tại Điều 13 của Thông tư quy định rõ 07 điều công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán không được thực hiện.

[Infographics] Bức tranh thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2020

[Infographics] Thị trường chứng khoán phái sinh năm 2020

[Infographics] Điểm nhấn thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2020

[Infographics] Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận kinh doanh chứng khoán phái sinh

[Infographics] 07 nghiệp vụ môi giới nào công ty chứng khoán không được làm? - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM