VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Ai không đủ điều kiện tiêm vắc xin Covid-19?

Theo hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm vắc xin phòng Covid-19, Bộ Y tế đã phân loại 4 nhóm gồm người đủ điều kiện, người cần thận trọng, người phải trì hoãn và người chống chỉ định tiêm vắc xin Covid-19.

Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 đã tiếp nhận ủng hộ 6.882 tỷ đồng

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 đã tiếp nhận ủng hộ 5.972 tỷ đồng

Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 đã tiếp nhận ủng hộ 5.772 tỷ đồng

[Infographics] Phản ứng sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 AstraZeneca ra sao?

[Infographics] Ai không đủ điều kiện tiêm vắc xin Covid-19?  - Ảnh 1
[Infographics] Ai không đủ điều kiện tiêm vắc xin Covid-19?  - Ảnh 2
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM