VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] BHXH Việt Nam hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, thời gian qua, ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã “vào cuộc” quyết liệt thực hiện các chính sách hỗ trợ thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn của dịch COVID-19. Nhờ đó, đến ngày 10/9/2021, cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp đã hỗ trợ kịp thời quyền lợi cho người lao động và người sử dụng lao động.

Đẩy mạnh thanh toán bảo hiểm xã hội qua ngân hàng

Phát huy tính ưu việt của bảo hiểm xã hội tự nguyện

[Infographics] Chức năng, nhiệm vụ Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

[Infographics] Cả nước có 14.844.857 người tham gia bảo hiểm xã hội

[Infographics] BHXH Việt Nam hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM