VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographics] Các bước người lao động cần thực hiện để nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 01/10/2021, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được nhận hỗ trợ từ 1,8-3,3 triệu đồng tùy vào số năm tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hà Nội: Gần 52.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đổi mới phương thức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Tăng cường phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Tạo đột phá về bao phủ bảo hiểm xã hội

[Infographics] Các bước người lao động cần thực hiện để nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM