VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographics] Cơ chế chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù cho thành phố Hà Nội vừa được Quốc hội thông qua nhằm giúp Thủ đô khai thác có hiệu quả nguồn lực, tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo chủ động trong việc quyết định, sử dụng ngân sách. Nghị quyết gồm 6 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-8-2020 và được thực hiện trong 5 năm.

[Infographic] Cột mốc Km0 của Hà Nội sẽ nằm ở đâu?

[Infographics] Chi tiết về 2 tuyến đường sắt 100 nghìn tỉ Hà Nội đề xuất xây dựng

[Infographics] 30 chốt kiểm soát ở cửa ngõ thủ đô

[Infographic] Dấu ấn 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô

[Infographics] Cơ chế chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM