Mục tiêu lạm phát đã khiến các ngân hàng trung ương gặp khó khăn

Mục tiêu lạm phát đã khiến các ngân hàng trung ương gặp khó khăn

Mặc dù nghe có vẻ không hợp lý nhưng sự sụp đổ của Ngân hàng Silicon Valley đã đặt ra một câu hỏi về việc liệu mục tiêu lạm phát của các ngân hàng trung ương có nên được nâng lên để giảm rủi ro của việc thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt quá mức sẽ dẫn đến suy thoái hay không?
Hoàn thiện chính sách tài chính về đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất

Hoàn thiện chính sách tài chính về đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất

Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai là một trong các nội dung được Chính phủ đề ra tại nhóm giải pháp và nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Chính sách tài chính hỗ trợ, tạo động lực cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển

Chính sách tài chính hỗ trợ, tạo động lực cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển

Đại dịch COVID-19 cùng những tác động bất lợi từ kinh tế thế giới như giá cả leo thang, lạm phát tiếp tục tăng cao, chuỗi cung ứng đứt gãy gây ra những bất lợi cho hoạt động sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến đà phục hồi của kinh tế toàn cầu. Trên cơ sở nhận diện những thách thức từ bối cảnh kinh tế thế giới, trong nước và điểm lại một số chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp năm 2022, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo động lực cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển trong thời gian tới.
Đổi mới chính sách tài chính, tín dụng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhanh, bền vững

Đổi mới chính sách tài chính, tín dụng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhanh, bền vững

Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đưa ra tại Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Hoàn thiện chính sách tài chính nhằm thúc đẩy bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Hoàn thiện chính sách tài chính nhằm thúc đẩy bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Bảo vệ môi trường (BVMT) và thúc đẩy tăng trưởng xanh là một chủ trương lớn được xác định trong nhiều chiến lược, kế hoạch phát triển trung và dài hạn của Việt Nam. Để thực hiện được các mục tiêu về BVMT, thúc đẩy tăng trưởng xanh, yêu cầu đặt ra hiện nay là cần hoàn thiện chính sách tài chính nhằm thúc đẩy BVMT ở Việt Nam.
Quản lý chặt chẽ, hiệu quả nguồn lực dự trữ quốc gia

Quản lý chặt chẽ, hiệu quả nguồn lực dự trữ quốc gia

Nguồn lực dự trữ quốc gia (DTQG) được hình thành, bố trí từ ngân sách nhà nước (NSNN). Để phát huy hơn nữa vai trò của DTQG trong tình hình mới, bên cạnh xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về DTQG, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ DTQG..., ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nguồn lực DTQG.
Chính sách tài chính phát triển kinh tế tuần hoàn: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Chính sách tài chính phát triển kinh tế tuần hoàn: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Ngày 26/10/2022, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội thảo “Chính sách tài chính phát triển kinh tế tuần hoàn ở một số quốc gia trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam”. Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất chính sách (đặc biệt là chính sách tài chính) của các nhà khoa học, các nhà quản lý… để thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.