VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographics] Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch 3 năm 2021-2023

Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30/7/020 của Bộ Tài chính quy định rõ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và định hướng kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023.

[Infographics] Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2021 tăng 1,5%

[Infographics] Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

[Infographic] Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 11 tháng đầu năm 2018

[Infographic] Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm

[Infographics] Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch 3 năm 2021-2023 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM