VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographics] Hiện đại hóa lĩnh vực hải quan 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Hải quan đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh hiện đại hóa, góp phần xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin sâu, rộng trong mọi lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ.

[Infographics] Hiện đại hóa lĩnh vực thuế 6 tháng đầu năm qua những con số

[Infographics] Nhìn lại công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực thuế 6 tháng đầu năm

[Infographic] Hải quan Việt Nam năm 2018

[Infographic] Kết quả nổi bật về hiện đại hóa trong lĩnh vực hải quan

[Infographics] Hiện đại hóa lĩnh vực hải quan 6 tháng đầu năm - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM