Hải quan lấy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số làm "chìa khóa" cải cách, hiện đại hóa

Hải quan lấy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số làm "chìa khóa" cải cách, hiện đại hóa

Theo ông Lê Đức Thành - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan), ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được coi vừa là động lực mang tính quyết định, là chìa khóa dẫn đến thành công của cải cách hiện đại hóa ngành Hải quan trong thời gian vừa qua.
Hiện đại hóa hải quan, đảm bảo xuất nhập khẩu thông suốt

Hiện đại hóa hải quan, đảm bảo xuất nhập khẩu thông suốt

Để hỗ trợ doanh nghiệp cũng như tạo thuận lợi thương mại, ngành Hải quan đã không ngừng cải cách, hiện đại hóa mọi mặt. Cộng đồng doanh nghiệp cho rằng những cải cách của ngành Hải quan đã góp phần đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu thông suốt, không để gián đoạn chuỗi cung ứng.
Hải quan Bắc Ninh cải cách, hiện đại hoá hướng tới hải quan thông minh

Hải quan Bắc Ninh cải cách, hiện đại hoá hướng tới hải quan thông minh

Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã và đang cải cách, hiện đại hóa mạnh mẽ hướng tới hải quan thông minh nhằm kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý.
Giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo Nghị quyết số 29-NQ/TW

Giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo Nghị quyết số 29-NQ/TW

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) là chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Ðảng, Nhà nước ta trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau hơn 35 năm đổi mới, CNH-HĐH đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Để đáp ứng mục tiêu đẩy mạnh CNH-HĐH đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, trong thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tại Nghị quyết.
Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra của Kho bạc Nhà nước

Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra của Kho bạc Nhà nước

Căn cứ vào sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, ngay từ đầu năm 2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của hệ thống KBNN. Theo kế hoạch, KBNN sẽ đẩy mạnh hiện đại hóa, nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ, nhất là đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thông qua môi trường điện tử, môi trường số.