VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Hồ sơ xóa nợ cho người nộp thuế bị thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn?

Ngày 15/7/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 69/2020/TT-BTC quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội. Theo đó, người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ cần lập đầy đủ hồ sơ xóa nợ theo quy định.

[Infographics] Hiện đại hóa lĩnh vực thuế 6 tháng đầu năm qua những con số

[Infographics] Nhìn lại công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực thuế 6 tháng đầu năm

[Infographics] Miễn, giảm một số loại thuế, phí và lệ phí 6 tháng đầu năm 2020

[Infographic] Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới

[Infographics] Hồ sơ xóa nợ cho người nộp thuế bị thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn? - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM