Ngành Tài chính luôn đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW khóa XI

Ngành Tài chính luôn đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW khóa XI

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới xuất hiện nhiều diễn biến mới, đòi hỏi ngành Tài chính phải chủ động đi trước; luôn đổi mới, sáng tạo phục vụ cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực dự trữ quốc gia

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực dự trữ quốc gia

Dự trữ quốc gia (DTQG) là nguồn dự trữ chiến lược được hình thành từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác, do Nhà nước quản lý, nhằm chủ động đáp ứng những mục tiêu, yêu cầu cấp bách về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, thảm họa, dịch bệnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khác. Từ ý nghĩa đó cần thiết phải tăng cường công tác quản lý để đảm bảo nguồn lực DTQG được sử dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách trong mọi tình huống.
Trung Quốc hủy bỏ chính sách "Zero-COVID" và những tác động tới Việt Nam

Trung Quốc hủy bỏ chính sách "Zero-COVID" và những tác động tới Việt Nam

Chính quyền Trung Quốc sẽ mở cửa biên giới và dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cách ly phòng dịch COVID-19 kể từ ngày 8/1/2023. Việc nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiến tới mở cửa hậu đại dịch sẽ tác động đến kinh tế - xã hội toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Quá trình phục hồi kinh tế và mở cửa có thể diễn ra vào đầu năm 2023, giúp mở ra cơ hội phục hồi một số nhóm ngành, lĩnh vực của Việt Nam trong trung hạn.
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS

HIV/AIDS đến nay vẫn là một đại dịch toàn cầu, chưa có thuốc đặc trị cũng như vắc-xin phòng ngừa. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể chủ động phòng ngừa lây nhiễm bằng các khuyến cáo của ngành y tế. Trường hợp người bị nhiễm bệnh vẫn có các biện pháp điều trị thay thế hoặc sử dụng thuốc ARV để duy trì sự sống, phục hồi sức khỏe.
Giải pháp ứng phó với sự biến động của giá dầu

Giải pháp ứng phó với sự biến động của giá dầu

Đánh giá tổng thể có thể thấy giá dầu thế giới sẽ duy trì ở mức hiện tại hoặc tăng nhẹ vào cuối năm. Sang năm 2023, giá dầu dự báo sẽ giảm so với năm 2022, nhưng vẫn ở mức cao do nhu cầu của các nước hồi phục sau khi dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát dịch.