VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Hoạt động thanh tra tài chính trong 7 tháng đầu năm 2021

Theo số liệu của Bộ Tài chính, trong 7 tháng đầu năm 2021, các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính đã tiến hành 37.601 cuộc thanh tra, kiến nghị xử lý 33.595.942 triệu đồng, thu nộp ngân sách 4.194.131 triệu đồng.

[Infographics] Kết quả thanh tra, kiểm tra thuế 6 tháng đầu năm 2021

[Infographics] Hoạt động thanh tra tài chính trong 6 tháng đầu năm

[Infographics] Kết quả thực hiện thanh tra tài chính trong 5 tháng đầu năm

[Infographics] Thu ngân sách qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế đạt 1.139,8 tỷ đồng

[Infographics] Hoạt động thanh tra tài chính trong 7 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM