VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Kết quả thực hiện thanh tra tài chính trong 5 tháng đầu năm

Trong 5 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 18.947 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý về tài chính 18.018,726 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách nhà nước 1.416,933 tỷ đồng.

[Infographics] Thu ngân sách qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế đạt 1.139,8 tỷ đồng

[Infographic] Thu nộp về cho ngân sách nhà nước 814,5 tỷ đồng từ thanh tra tài chính

[Infographics] Kiến nghị xử lý hàng chục nghìn tỷ qua công tác thanh tra tài chính

[Infographics] 9 tháng, ngành Bảo hiểm xã hội thanh tra đạt 59,09% kế hoạch

[Infographics] Kết quả thực hiện thanh tra tài chính trong 5 tháng đầu năm  - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM