VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Kiến nghị xử lý tài chính 38.142.034 triệu đồng từ thanh tra, kiểm tra tài chính

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính đã thanh tra, kiểm tra 46.765 cuộc, đồng thời kiến nghị xử lý tài chính 38.142.034 triệu đồng.

[Infographics] Thu nộp ngân sách nhà nước 5.077.142 triệu đồng qua công tác thanh tra tài chính

[Infographics] Hoạt động thanh tra tài chính trong 7 tháng đầu năm 2021

[Infographics] Kết quả thanh tra, kiểm tra thuế 6 tháng đầu năm 2021

[Infographics] Hoạt động thanh tra tài chính trong 6 tháng đầu năm

[Infographics] Kiến nghị xử lý tài chính 38.142.034 triệu đồng từ thanh tra, kiểm tra tài chính - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM