VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographics] Mục tiêu cụ thể và tổng quát về thu ngân sách nhà nước năm 2021

Dự kiến thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 1.343,3 nghìn tỷ đồng tăng 1,5% so với dự toán năm 2020, chi ngân sách 1.687 nghìn tỷ đồng giảm 3% so với dự toán năm 2020.

MỤC TIÊU CỤ THỂ
[Infographics] Mục tiêu cụ thể và tổng quát về thu ngân sách nhà nước năm 2021 - Ảnh 1
[Infographics] Mục tiêu cụ thể và tổng quát về thu ngân sách nhà nước năm 2021 - Ảnh 2
MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Nguồn: Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình Quốc hội.
MỤC TIÊU TỔNG QUÁT
Nguồn: Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình Quốc hội.
Nguồn: Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình Quốc hội.

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM