VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographics] Nhà đầu tư ngoại sẽ bị đình chỉ sử dụng mã số giao dịch chứng khoán trong trường hợp nào?

Theo khoản 1, Điều 147, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài bị đình chỉ sử dụng mã số giao dịch chứng khoán tối đa 06 tháng trong một số trường hợp.

[Infographics] 07 nghiệp vụ môi giới nào công ty chứng khoán không được làm?

[Infographics] Bức tranh thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2020

[Infographics] Thị trường chứng khoán phái sinh năm 2020

[Infographics] Điểm nhấn thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2020

[Infographics] Nhà đầu tư ngoại sẽ bị đình chỉ sử dụng mã số giao dịch chứng khoán trong trường hợp nào? - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM