VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographics] Số liệu nổi bật về phòng, chống tham nhũng

Từ sau Phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo ngày 15/1/2020 đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng nói chung, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo nói riêng, tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, có những chuyển biến tích cực.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý gần 81.100 tỷ liên quan đến tham nhũng

[Infographic] 5 thay đổi để tiết kiệm gần 700 tỷ USD do lãng phí thực phẩm

[Infographic] Bước tiến lớn trong đấu tranh phòng chống tham nhũng

[Infographics] Số liệu nổi bật về phòng, chống tham nhũng - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM