100% bộ, ngành, địa phương hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia

100% bộ, ngành, địa phương hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia

Trong 10 tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã có những chuyển biến tích cực. Đến nay, đã có 100% bộ, ngành, địa phương hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; trong đó có 67 bộ, ngành, địa phương đã đồng bộ 100% dữ liệu, 11 bộ, ngành, địa phương đồng bộ trên 90% dữ liệu.
Sửa đổi thành phần Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố

Sửa đổi thành phần Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố

Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp.
Kịch bản điều hành giá cần bám sát chính sách tài khoá, tiền tệ

Kịch bản điều hành giá cần bám sát chính sách tài khoá, tiền tệ

Sáng ngày 24/3, Ban chỉ đạo, điều hành giá đã tổ chức cuộc họp đánh giá công tác quý I/2023. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu, trong thời gian tới kịch bản điều hành giá đưa ra phải khách quan, dựa trên tình hình thực tế, nhất là bám sát chính sách tài khoá, tiền tệ.
Tăng cường hiệu quả phòng, chống buôn lậu

Tăng cường hiệu quả phòng, chống buôn lậu

Nhiều năm nay, tình trạng vận chuyển, buôn bán hàng hóa nhập lậu qua biên giới đã gây ra những tác động tiêu cực ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững của đất nước.