VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographics] Vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sự hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc (LHQ) là ví dụ điển hình về hợp tác phát triển giữa các nước thành viên LHQ và vai trò của LHQ trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa và nhân đạo.

[Infographics] Kinh tế Việt Nam 2019 qua góc nhìn của WB

[Infographics] Kiều hối về Việt Nam tăng mạnh

[Infographics] ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,8% năm 2020

[Infographics] Việt Nam có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ASEAN

[Infographics] Vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam tại Liên hợp quốc - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM