VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Kết quả nổi bật trong cải cách hành chính của ngành Tài chính 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Tài chính ưu tiên, chú trọng thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, hướng tới cải cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm, đi vào chiều sâu nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và đã ghi nhận được những kết quả đáng khích lệ.

Kết quả nổi bật trong cải cách hành chính của ngành Tài chính 6 tháng đầu năm - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM