VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Loại bỏ 7 lãng phí để cải tiến năng suất chất lượng

Cải tiến năng suất, chất lượng trong sản xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh là vấn đề luôn được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất... đặc biệt quan tâm. Để thực hiện tốt điều này, một trong những nhiệm vụ đặt ra đối với nhà quản trị doanh nghiệp là cần nhận biết những lãng phí cần loại bỏ, đồng thời hiểu rõ được những lợi ích từ việc áp dụng các công cụ quản lý, nâng cao năng suất nhằm giảm thiểu lãng phí trong sản xuất kinh doanh.

Loại bỏ 7 lãng phí để cải tiến năng suất chất lượng  - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM