Tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực

Tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023 sẽ góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Làm rõ hơn trách nhiệm của chủ thể để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí

Làm rõ hơn trách nhiệm của chủ thể để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí

Ngày 31/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021. Tại phiên thảo luận, có đại biểu Quốc hội cho rằng, cần nêu rõ hơn nữa trách nhiệm của chủ thể, của tổ chức, cá nhân nào để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí để tăng thêm chất lượng của Báo cáo giám sát.
Loại bỏ 7 lãng phí để cải tiến năng suất chất lượng

Loại bỏ 7 lãng phí để cải tiến năng suất chất lượng

Cải tiến năng suất, chất lượng trong sản xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh là vấn đề luôn được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất... đặc biệt quan tâm. Để thực hiện tốt điều này, một trong những nhiệm vụ đặt ra đối với nhà quản trị doanh nghiệp là cần nhận biết những lãng phí cần loại bỏ, đồng thời hiểu rõ được những lợi ích từ việc áp dụng các công cụ quản lý, nâng cao năng suất nhằm giảm thiểu lãng phí trong sản xuất kinh doanh.
Cương quyết thu hồi dự án treo

Cương quyết thu hồi dự án treo

Phải cương quyết thu hồi những dự án treo, chậm triển khai, có dấu hiệu găm đất... gây lãng phí nguồn lực đất đai.
Quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công bằng pháp luật

Quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công bằng pháp luật

Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 vừa được Chính phủ ban hành ngày 2/11/2021.
Đâu là những điều đảng viên không được làm theo quy định mới?

Đâu là những điều đảng viên không được làm theo quy định mới?

Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp; Không thực hành tiết kiệm, để xảy ra thất thoát, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công trái quy định... là những điều đảng viên không được làm theo quy định mới tại Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.