VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước tháng 11 tăng 14,7%

Trong tháng 11, các bộ, ngành và địa phương nỗ lực tập trung thực hiện các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình đầu tư công. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 11 ước đạt 48,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7% so tháng 10.

Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025

Phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

Hà Nội: Dừng BT, nhiều dự án giao thông chuyển đầu tư bằng vốn ngân sách

Ưu tiên vốn ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực để phát triển Chính phủ số

Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước tháng 11 tăng 14,7% - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM