[Infogaphics] Việt Nam đạt mục tiêu về nâng năng lực đổi mới sáng tạo

Theo Vietnamplus.vn

Việt Nam đứng thứ 42/129 nền kinh tế trên thế giới được xếp hạng và đạt được mục tiêu chung do Chính phủ đặt ra là đến năm 2020, chỉ số chung GII là 38,5 điểm và xếp hạng 44.

[Infogaphics] Việt Nam đạt mục tiêu về nâng năng lực đổi mới sáng tạo - Ảnh 1