Đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ góp phần ủng hộ một Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng"

Đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ góp phần ủng hộ một Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng"

Dự "Diễn đàn kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ góp phần hiện thực hóa sự ủng hộ của Hoa Kỳ về một Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng".
Doanh nghiệp Việt hưởng lợi nhờ áp dụng triết lý Kaizen

Doanh nghiệp Việt hưởng lợi nhờ áp dụng triết lý Kaizen

Hiện nay, triết lý Kaizen đã được thực hiện trong các doanh nghiệp trên thế giới như một phương pháp nâng cao giá trị sản xuất, đồng thời nâng cao tinh thần và sự an toàn của nhân viên. Do tính chất của Kaizen rất đơn giản nên triết lý Kaizen có thể được áp dụng cho bất kỳ tình huống nào tại nơi làm việc.
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh bình thường mới

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh bình thường mới

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Duy Đông cho biết, để "bắt kịp, tiến cùng và vượt lên" trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Việt Nam xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là yếu tố tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế để có thể đạt được mục tiêu trở thành một nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045.
ISO 5600 - "Thẻ kim bài" giúp các doanh nghiệp thiết lập nền tảng để đổi mới sáng tạo

ISO 5600 - "Thẻ kim bài" giúp các doanh nghiệp thiết lập nền tảng để đổi mới sáng tạo

Nhằm hỗ trợ các tổ chức thúc đẩy đổi mới sáng tạo một cách có hệ thống, từ năm 2019, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã ban hành một số tiêu chuẩn liên quan đến quản lý đổi mới sáng tạo, cung cấp cơ sở từ vựng, các khái niệm cơ bản, các nguyên tắc quản lý đổi mới sáng tạo và cách tiếp cận để thực hiện quản lý đổi mới sáng tạo có hệ thống.
Quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2022.