Công bố các nền tảng Sáng tạo thúc đẩy Phát triển bền vững

Công bố các nền tảng Sáng tạo thúc đẩy Phát triển bền vững

Ngày 15/03/2023, Viện Nghiên cứu Đổi mới và Phát triển (IID) tổ chức Sự kiện Công bố các nền tảng Sáng tạo thúc đẩy Phát triển bền vững “Drive Innovation for Impact". Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt với hệ sinh thái sáng tạo khởi nghiệp Việt Nam khi cùng lúc công bố 3 nền tảng số do IID phát triển và vận hành, đồng thời công bố xuất bản cuốn sách dịch “Tối đa hoá tác động xã hội: Sách hướng dẫn cho doanh nhân xã hội”.
Xu thế phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam thích ứng với Cách mạng Công nghiệp 4.0

Xu thế phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam thích ứng với Cách mạng Công nghiệp 4.0

Trong bối cảnh toàn cầu hoá sâu rộng, kinh tế tri thức đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Đối với Việt Nam, kinh tế tri thức mở ra cơ hội lớn trong tiến trình thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển lực lượng sản xuất đi lên chủ nghĩa xã hội. Nếu Việt Nam biết tận dụng cơ hội này, bắt kịp thời cơ thì có thể rút ngắn được khoảng cách tụt hậu với các quốc gia phát triển trên thế giới. Việc nghiên cứu khái niệm, đặc trưng và các yếu tố cốt lõi phát triển kinh tế thi trức, đồng thời tìm hiểu về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức đối với Việt Nam trước xu thế Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là hết sức cần thiết, từ đó đề xuất những phương hướng và khuyến nghị thiết thực nhằm thúc đẩy nền kinh tế tri thức phát triển trong bối cảnh mới.
Điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2022, Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 10/5/2022 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã nêu rõ các điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được nhận hỗ trợ.
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh bình thường mới

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh bình thường mới

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Duy Đông cho biết, để "bắt kịp, tiến cùng và vượt lên" trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Việt Nam xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là yếu tố tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế để có thể đạt được mục tiêu trở thành một nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045.
ISO 5600 - "Thẻ kim bài" giúp các doanh nghiệp thiết lập nền tảng để đổi mới sáng tạo

ISO 5600 - "Thẻ kim bài" giúp các doanh nghiệp thiết lập nền tảng để đổi mới sáng tạo

Nhằm hỗ trợ các tổ chức thúc đẩy đổi mới sáng tạo một cách có hệ thống, từ năm 2019, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã ban hành một số tiêu chuẩn liên quan đến quản lý đổi mới sáng tạo, cung cấp cơ sở từ vựng, các khái niệm cơ bản, các nguyên tắc quản lý đổi mới sáng tạo và cách tiếp cận để thực hiện quản lý đổi mới sáng tạo có hệ thống.
Quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2022.
Đại học Thái Bình: Sẵn sàng cho chiến dịch tuyển sinh năm 2022

Đại học Thái Bình: Sẵn sàng cho chiến dịch tuyển sinh năm 2022

Vượt qua những khó khăn, thách thức của đại dịch COVID-19, năm 2021, Trường Đại học Thái Bình đã thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ mới, đặc biệt là công tác tuyển sinh và đào tạo của Nhà trường trong năm 2022.
Tập đoàn JTI và JTI tại Việt Nam được công nhận là một trong những nơi làm việc tốt nhất toàn cầu

Tập đoàn JTI và JTI tại Việt Nam được công nhận là một trong những nơi làm việc tốt nhất toàn cầu

Top Employers Institute (Viện Nghiên cứu Nhà Tuyển dụng hàng đầu) đã công nhận tập đoàn JTI là một trong 11 "Nơi làm việc tốt nhất Toàn cầu" trong 8 năm liên tiếp, qua việc ghi nhận những cam kết và cách tiếp cận sáng tạo đối với bình đẳng và phúc lợi. Đứng đầu về sự công nhận này, JTI đã được chứng nhận 3 năm liên tiếp ở 6 khu vực hiện đang hoạt động: Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, châu Âu, châu Á Thái Bình, Trung Đông và châu Phi. Đồng thời, thêm hai quốc gia nữa cũng được công nhận trong giải thưởng này và nâng tổng số lên 66 quốc gia là Nơi làm việc tốt nhất. Theo đó, đây là năm thứ 2 liên tiếp JTI Việt Nam đạt danh hiệu Top Employer (Nơi làm việc hàng đầu).