[Infographic] ADB nâng dự báo tăng trưởng của các nước đang phát triển ở châu Á


Nhu cầu xuất khẩu cao hơn dự báo trong quý I/2017 là yếu tố chính để ADB điều chỉnh mức dự báo tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển ở châu Á tăng so với mức 5,7% đưa ra trước đó.

[Infographic] ADB nâng dự báo tăng trưởng của các nước đang phát triển ở châu Á - Ảnh 1