[Infographic] Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương

Theo Xuân Bách - Đăng Phi/nhandan.com.vn

Theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15 /2020/QĐ-TTg, người sử dụng lao động được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 03 tháng với lãi suất 0%.

[Infographic] Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương - Ảnh 1