[Infographic] Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền lợi gì?

Người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng, bảo hiểm y tế miễn phí và nhiều quyền lợi khác. BHXH tự nguyện là một trong các hình thức để người dân tham gia BHXH.

[Infographic] Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền lợi gì? - Ảnh 1