Agribank khuyến cáo và cập nhật một số hình thức lừa đảo mới trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Agribank khuyến cáo và cập nhật một số hình thức lừa đảo mới trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Trong dịp cuối năm, lợi dụng nhu cầu tài chính của người dân gia tăng, các đối tượng lừa đảo liên tục sử dụng các hình thức lừa đảo mới nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng, Agribank đã cập nhật và khuyến cáo khách hàng lưu ý đối với những hình thức lừa đảo trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Bịt kẽ hở trong pháp luật đất đai

Bịt kẽ hở trong pháp luật đất đai

Hệ thống pháp luật đất đai tuy đã được điều chỉnh, bổ sung thường xuyên, cứ sau vài năm lại sửa đổi Luật Đất đai và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, nhưng cho đến nay vẫn còn nhiều bất cập.
Bộ Tài chính bổ sung hình thức thanh toán dự án BT

Bộ Tài chính bổ sung hình thức thanh toán dự án BT

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).