[Infographic] Từ ngày 1/4, bắt đầu cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở

Theo chinhphu.vn

Vào lúc 0h00 ngày hôm nay (1/4/2019), cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở với quy mô toàn quốc đã chính thức bắt đầu, với sự tham gia của hơn 122.000 điều tra viên.

[Infographic] Từ ngày 1/4, bắt đầu cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở

Thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, hôn nhân, mức độ sinh - chết và phát triển dân số, tình trạng lao động, việc làm, tình trạng về nhà ở và nhiều nội dung thông tin khác sẽ được Tổng cục Thống kê tiến hành thu thập.

[Infographic] Từ ngày 1/4, bắt đầu cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở  - Ảnh 1