[Infographic] Xuất nhập khẩu tháng 1/2019


Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2019 đạt 40,8 tỷ USD, tăng 1,8% so với tháng 12/2018.

[Infographic] Xuất nhập khẩu tháng 1/2019 - Ảnh 1