[Infographics] 05 trường hợp được miễn phí sử dụng đường bộ từ ngày 1/10/2021

Nội dung: N. Ánh - Thiết kế: T. Anh

Theo Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/8/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ, có 05 trường hợp được miễn phí sử dụng đường bộ.

[Infographics] 05 trường hợp được miễn phí sử dụng đường bộ từ ngày 1/10/2021 - Ảnh 1