[Infographics] 06 thông tin nhà đầu tư cần yêu cầu doanh nghiệp phát hành trái phiếu cung cấp

T. Anh - N. Ánh

Theo khuyến cáo của Bộ Tài chính, khi mua trái phiếu doanh nghiệp, nhà đầu tư cần yêu cầu doanh nghiệp phát hành trái phiếu/tổ chức môi giới cung cấp đầy đủ một số thông tin cần thiết.

[Infographics] 06 thông tin nhà đầu tư cần yêu cầu doanh nghiệp phát hành trái phiếu cung cấp - Ảnh 1