Quy định về đăng ký, hủy đăng ký và quản lý thông tin trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Quy định về đăng ký, hủy đăng ký và quản lý thông tin trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Việc đăng ký, hủy đăng ký và quản lý thông tin trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 30/2023/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước vừa được Bộ Tài chính ban hành.
54 doanh nghiệp thông báo chậm trả lãi trái phiếu

54 doanh nghiệp thông báo chậm trả lãi trái phiếu

Theo báo cáo ngành Bất động sản nhà ở do Công ty chứng khoán VNDIRECT công bố mới đây, giữa tháng 2/2022, có 54 tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã thông báo chậm trả lãi. Điều này làm dấy lên lo ngại về thanh khoản của các doanh nghiệp này.
Đảm bảo việc in và phát hành Giấy bạc Tài chính an toàn trong hoàn cảnh kháng chiến

Đảm bảo việc in và phát hành Giấy bạc Tài chính an toàn trong hoàn cảnh kháng chiến

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Để chủ động về mặt tài chính, khẳng định chủ quyền và sự độc lập về chính trị, kinh tế của Nhà nước cách mạng non trẻ, ngành Tài chính đã phát hành thành công Giấy bạc Tài chính hay Giấy Bạc Cụ Hồ, vừa làm vũ khí sắc bén đấu tranh có hiệu quả trên mặt trận kinh tế, tài chính, tín dụng, tiền tệ, vừa đảm bảo cung cấp cho nhu cầu chi tiêu tài chính của đất nước và quốc phòng.
Rà soát, xem xét các quảng cáo về thuốc và thực phẩm chức năng

Rà soát, xem xét các quảng cáo về thuốc và thực phẩm chức năng

Chính phủ yêu cầu các cơ quan báo chí, trước hết là Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam chú trọng rà soát, xem xét các hợp đồng quảng cáo về thuốc, thực phẩm chức năng, chịu trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung chuyên môn đã được cơ quan y tế xác nhận, góp phần định hướng ý thức giữ gìn, rèn luyện sức khỏe...
Trách nhiệm của các bên trong thương vụ phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Trách nhiệm của các bên trong thương vụ phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Trong những năm gần đây, thị trường trái phiếu (TPDN) đang ngày càng phát triển mạnh mẽ về quy mô lẫn sản phẩm, đóng vai trò là kênh huy động vốn hấp dẫn, quan trọng cho DN và giảm bớt gánh nặng cho hệ thống tín dụng ngân hàng truyền thống. Gắn liền với sự phát triển ấy là những thay đổi về khung pháp lý cũng như các quy định liên quan đến vai trò, tính trách nhiệm của các đối tượng, tổ chức tham gia đợt phát hành.
Ngành Thuế đẩy mạnh tiến độ triển khai thành công hóa đơn điện tử

Ngành Thuế đẩy mạnh tiến độ triển khai thành công hóa đơn điện tử

Ngày 28/6/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã có Công điện số 10/CĐ-TCT chỉ đạo tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh tiến độ triển khai, đảm bảo đến hết ngày 30/6/2022 hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức đang sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng kế hoạch.
"Làn sóng" tăng vốn khủng tại các ngân hàng

"Làn sóng" tăng vốn khủng tại các ngân hàng

Kế hoạch tăng vốn của các ngân hàng diễn ra mạnh mẽ hơn các năm trước, nhất là thông qua hình thức bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc trả cổ tức bằng cổ phiếu thay vì bằng tiền mặt.