[Infographics] 10 năm thị trường trái phiếu Chính phủ

Theo HNX.VN

Đánh dấu sự phát triển của thị trường trái phiếu Chính phủ, trong vòng 10 năm, đã có hơn 1,8 triệu tỷ đồng vốn đã được huy động vào Ngân sách nhà nước để phục vụ cho nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế đất nước.

[Infographics] 10 năm thị trường trái phiếu Chính phủ - Ảnh 1