[Infographics] 10 tháng năm 2019, cả nước xuất siêu hơn 7 tỷ USD

Theo TTXVN

10 tháng năm 2019, kim ngạch xuất khẩu tăng 7,4% và nhập khẩu tăng7,8 % so với cùng kỳ năm 2018. Cả nước xuất siêu 7,05 tỷ USD.

[Infographics] 10 tháng năm 2019, cả nước xuất siêu hơn 7 tỷ USD - Ảnh 1