[Infographics] 5 đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025

PV.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng ngày 28/8/2020, Đảng bộ Bộ Tài chính đã đề ra 5 đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025.

[Infographics] 5 đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 1