Xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, bao gồm nhiều nội dung lớn, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền. Để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, một trong những vấn đề quan trọng là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên.
Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2023

Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2023

Trong quý IV/2023, Đảng ủy Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tới các cán bộ, đảng viên; phối hợp với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong Đảng bộ...
Xây dựng Đảng vững mạnh gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng tại Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Xây dựng Đảng vững mạnh gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng tại Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có ý nghĩa hết sức quan trọng quyết định đến việc xây dựng, phát triển cơ sở đảng vững mạnh và là nền tảng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy cơ quan Dự trữ Nhà nước đã và đang quyết liệt triển khai tổ chức thực hiện công tác này.
Bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025

Bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 11/7/2022, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị công bố quyết định điều động công chức và quyết định tiếp nhận, phân công nhiệm vụ của Đảng ủy Bộ Tài chính về công tác cán bộ tại Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính chủ trì hội nghị.
Đảng bộ Bộ Tài chính không ngừng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ Bộ Tài chính không ngừng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Đất nước bước vào năm mới 2022 với quyết tâm tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, dù vẫn còn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm cùng tinh thần đoàn kết, Đảng bộ Bộ Tài chính tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với niềm tin vững chắc về hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Đảng uỷ Bộ Tài chính tham dự Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đảng uỷ Bộ Tài chính tham dự Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng ngày 9/12/2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở cơ quan Bộ.