[Infographics] 84,45% người dân, tổ chức hài lòng về phục vụ của cơ quan hành chính

Theo anninhthudo.vn

Năm 2019, có 84,45% người dân, tổ chức hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, tăng gần 1,5% so với năm trước đó và gần 2,3% so với năm 2017.

[Infographics] 84,45% người dân, tổ chức hài lòng về phục vụ của cơ quan hành chính  - Ảnh 1